Statistics

רבני קובו
רבני קובו: 58
Online
משתמשים פעילים: 0
רבני קובו: 0
אורחים: 0
רובוטים: 11
מבקרים אנושיים ב - 24 שעות אחרונות: 3
מבקרים רובוטיים ב -24 שעות אחרונות: 98

המלצות

עוזי אליעזר פרץ - מנהל קרית החינוך

עוזי אליעזר פרץ - מנהל קרית החינוך on Dec 14, 2015

לכבוד

משפחת קובו

דפוס העיר העתיקה

רח' בית הדפוס 30, גבעת שאול

מרכז ספיר

ת.ד. 43155

ירושלים 9143101

 

 

                                                הנידון: הבעת תודה

 

ברצוני להביע את תודתנו על הספר המופלא שנשלח ממשפחת קובו.

 

 

לכבוד לנו לצרף ספר זה לספרייתנו.

 

בברכה,

 

עוזי אליעזר פרץ

מנהל קרית החינוך

testimonials

לכבוד

משפחת קובו

מכובדי,

משה מושקוביץ יו"ר

לכבוד

משפחת קובו

דפוס העיר העתיקה

עוזי אליעזר פרץ - מנהל קרית החינוך

לכבוד
משפ' קובו
שלום וברכה,
הננו מודים לכם מאוד...

הרב ב. הורוביץ

Translate To: