Statistics

רבני קובו
רבני קובו: 58
Online
משתמשים פעילים: 0
רבני קובו: 0
אורחים: 0
רובוטים: 9
מבקרים אנושיים ב - 24 שעות אחרונות: 11
מבקרים רובוטיים ב -24 שעות אחרונות: 85

המלצות

משה מושקוביץ יו"ר

משה מושקוביץ יו"ר on Dec 14, 2015

לכבוד

משפחת קובו

מכובדי,

נתוודעתי זה עתה לספר החשוב ששלחתם לישיבת הר עציון "משפחת קובו רבניה וגביריה".

הספר הוא בעל חשיבות יוצאת מהכלל לתולדות קהילות ישראל, רבניה ואישיה ועל כן נהיה אסירי תודה מאוד אם תוכלו להעניקו גם לנו עבור המוזיאון ליודאייקה ע"ש סיר אייזיק וולפסון שליד היכל שלמה, למען יוכלו קהל המבקרים שלנו להנות מאורה של תורה ומכמניה.

בתודה מראש,

משה מושקוביץ

יו"ר

 

testimonials

לכבוד
משפ' קובו
שלום וברכה,
הננו מודים לכם מאוד...

הרב ב. הורוביץ

 

...

יוסי גיטלמן

 תודה מקרב לב על אשר הואלתם להעביר לנו שני עותקים האחד להיכל שלמה, המרכז למורשת היהדות...

משה מושקוביץ

Translate To: