Statistics

רבני קובו
רבני קובו: 58
Online
משתמשים פעילים: 1
רבני קובו: 0
אורחים: 1
רובוטים: 2
מבקרים אנושיים ב - 24 שעות אחרונות: 19
מבקרים רובוטיים ב -24 שעות אחרונות: 82

המלצות

שלמה יעקובוביץ

שלמה יעקובוביץ on Jan 6, 2016

ברצוני לאשר ולהודות עבור הספר ""משפחת קובו רבניה

וגבריה" ששלחתם לי.

כספרן ומנהל ספריה תורנית גדולה מצאתי ענין רב פספר חשוב זה.

בעיון בספר מתחילתו לסופו ניכרת העבודה הגדולה שהושקעה ביצירה זו, הן באיסוף החומר והן בעריכתו עד שלב ההדפסה.

 

testimonials

לכבוד

משפחת קובו

מכובדי,

משה מושקוביץ יו"ר

לכבוד

משפחת קובו

 

א.ג.נ.

...

סיגל לוי בן ישי - מנהלת רשת הספריות

ברצוני לאשר ולהודות עבור הספר ""משפחת קובו רבניה

וגבריה" ששלחתם לי.

כספרן...

שלמה יעקובוביץ

Translate To: