Statistics

רבני קובו
רבני קובו: 58
Online
משתמשים פעילים: 0
רבני קובו: 0
אורחים: 0
רובוטים: 15
מבקרים אנושיים ב - 24 שעות אחרונות: 5
מבקרים רובוטיים ב -24 שעות אחרונות: 54

המלצות

  יוסי גיטלמן

יוסי גיטלמן on Dec 14, 2015

 

                                                                                                                               10.12.2015       

 

 

לכבוד,

 

יעקב פלוסקין

 

                                הנידון: ספר משפחת קובו רבניה וגביריה

 

 

מותר לכם להכניס הספר למאגר שלכם, וזה יהיה כבוד עבור המוציא לאור.

הוא יפה את כוחי לאשר לך לעשות זאת ואנו שולחים לך את ה- PDF

ראה גם דף 3 בספר שהוא מרשה לכולם להדפיס ולהעתיק את הספר בחינם.

הוא רק אוסר  לעשות בו מסחר בכסף.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                בברכה,

                                                                                                יוסי גיטלמן

                                                                                                054-2228828

                          

testimonials

לכבוד
משפ' קובו
שלום וברכה,
הננו מודים לכם מאוד...

הרב ב. הורוביץ

לכבוד

משפחת קובו

 

א.ג.נ.

...

סיגל לוי בן ישי - מנהלת רשת הספריות

קיבלתי את ספרכם 'משפחת קובו רבניה וגבירה' ואני מבקש להודות לכם, הן...

מיכה

Translate To: