Statistics

רבני קובו
רבני קובו: 58
Online
משתמשים פעילים: 0
רבני קובו: 0
אורחים: 0
רובוטים: 7
מבקרים אנושיים ב - 24 שעות אחרונות: 11
מבקרים רובוטיים ב -24 שעות אחרונות: 59

המלצות

  יוסי גיטלמן

יוסי גיטלמן on Dec 14, 2015

 

                                                                                                                               10.12.2015       

 

 

לכבוד,

 

יעקב פלוסקין

 

                                הנידון: ספר משפחת קובו רבניה וגביריה

 

 

מותר לכם להכניס הספר למאגר שלכם, וזה יהיה כבוד עבור המוציא לאור.

הוא יפה את כוחי לאשר לך לעשות זאת ואנו שולחים לך את ה- PDF

ראה גם דף 3 בספר שהוא מרשה לכולם להדפיס ולהעתיק את הספר בחינם.

הוא רק אוסר  לעשות בו מסחר בכסף.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                בברכה,

                                                                                                יוסי גיטלמן

                                                                                                054-2228828

                          

testimonials

לכבוד

משפחת קובו

מכובדי,

משה מושקוביץ יו"ר

 תודה מקרב לב על אשר הואלתם להעביר לנו שני עותקים האחד להיכל שלמה, המרכז למורשת היהדות...

משה מושקוביץ

לכבוד
משפ' קובו
שלום וברכה,
הננו מודים לכם מאוד...

הרב ב. הורוביץ

Translate To: