Statistics

רבני קובו
רבני קובו: 58
Online
משתמשים פעילים: 0
רבני קובו: 0
אורחים: 0
רובוטים: 9
מבקרים אנושיים ב - 24 שעות אחרונות: 3
מבקרים רובוטיים ב -24 שעות אחרונות: 103

המלצות

סיגל לוי בן ישי -  מנהלת רשת הספריות

סיגל לוי בן ישי - מנהלת רשת הספריות on Dec 14, 2015

לכבוד

משפחת קובו

 

א.ג.נ.

 

 

ברצוננו להודות לך בשמינו ובשם הקוראים על תרומת הספר "משפחת קובו רבניה וגביריה"

הספר יועמד לרשות הקוראים.

 

בברכה,

 

סיגל לוי בן ישי

מנהלת רשת הספריות

testimonials

שלום רב,

קיבלתי בתודה את משלוח הספר "משפחת קובו רבניה וגביריה"

אשמח לקרוא...

פרופסור מנחם בן ששון

ברצוני לאשר ולהודות עבור הספר ""משפחת קובו רבניה

וגבריה" ששלחתם לי.

כספרן...

שלמה יעקובוביץ

לכב' דפוס העיר העתיקה

שלום רב,

הוצאתם לאור ספר...

יעקב פליסקין

Translate To: