Statistics

רבני קובו
רבני קובו: 58
Online
משתמשים פעילים: 0
רבני קובו: 0
אורחים: 0
רובוטים: 40
מבקרים אנושיים ב - 24 שעות אחרונות: 19
מבקרים רובוטיים ב -24 שעות אחרונות: 120

המלצות

סיגל לוי בן ישי -  מנהלת רשת הספריות

סיגל לוי בן ישי - מנהלת רשת הספריות on Dec 14, 2015

לכבוד

משפחת קובו

 

א.ג.נ.

 

 

ברצוננו להודות לך בשמינו ובשם הקוראים על תרומת הספר "משפחת קובו רבניה וגביריה"

הספר יועמד לרשות הקוראים.

 

בברכה,

 

סיגל לוי בן ישי

מנהלת רשת הספריות

testimonials

לכבוד
משפ' קובו
שלום וברכה,
הננו מודים לכם מאוד...

הרב ב. הורוביץ

לכבוד

משפחת קובו

דפוס העיר העתיקה

עוזי אליעזר פרץ - מנהל קרית החינוך

לכב' דפוס העיר העתיקה

שלום רב,

הוצאתם לאור ספר...

יעקב פליסקין

Translate To: