Statistics

רבני קובו
רבני קובו: 58
Online
משתמשים פעילים: 0
רבני קובו: 0
אורחים: 0
רובוטים: 2
מבקרים אנושיים ב - 24 שעות אחרונות: 8
מבקרים רובוטיים ב -24 שעות אחרונות: 72

רשימת רבני קובו

רשימת רבני משפחת קובו לאורך הדורות, משנת רצ"ג (1533) עד שנת ת"ש (1940)

 

 1. מוהר"ר אברהם קוב'ו זצוק"ל. 
 2. מוהר"ר יהודה קוב'ו (הראשון) זצוק"ל.
 3. מוהר"ר ישעיה קוב'ו זצוק"ל.
 4. מוהר"ר שמעיה קוב'ו (הראשון) זצוק"ל.
 5. מוהר"ר שמעיה קוב'ו (השני) זצוק"ל.
 6. מוהר"ר אליהו קוב'ו  זצוק"ל.
 7. מוהר"ר יהודה קוב'ו (השני) זצוק"ל.
 8. מוהר"ר יעקב קוב'ו (הראשון) זצוק"ל.
 9. מוהר"ר אברהם קוב'ו (הראשון) זצוק"ל.
 10. מוהר"ר שמעיה קוב'ו (הרביעי) זצוק"ל.
 11. מוהר"ר שבתי קוב'ו (הראשון) זצוק"ל.
 12. מוהר"ר יוסף קוב'ו  (השני) זצוק"ל.
 13. מוהר"ר יהודה קוב'ו (השלישי) זצוק"ל.
 14. מוהר"ר יוסף קוב'ו (הראשון) זצוק"ל.
 15. מוהר"ר יוסף קוב'ו (השלישי) זצוק"ל.
 16. מוהר"ר יהודה קוב'ו (הרביעי) זצוק"ל.
 17. מוהר"ר אברהם קוב'ו (השני) זצוק"ל.
 18. מוהר"ר שמעיה קוב'ו (החמישי) זצוק"ל.
 19. מוהר"ר יוסף קוב'ו (הרביעי) זצוק"ל.
 20. מוהר"ר יעקב קוב'ו (השני) זצוק"ל.
 21. מוהר"ר שמואל קוב'ו (הראשון) זצוק"ל.
 22. מוהר"ר יהודה קוב'ו (חמישי) זצוק"ל.
 23. מוהר"ר שבתי קוב'ו (השני) זצוק"ל.
 24. מוהר"ר יוסף קוב'ו (החמישי) זצוק"ל.
 25. מוהר"ר אשר קוב'ו (הראשון) זצוק"ל.
 26. מוהר"ר יעקב קוב'ו (השלישי) זצוק"ל.
 27. מוהר"ר שמואל קוב'ו (השני) זצוק"ל.
 28. מוהר"ר חנניה קוב'ו (הראשון) זצוק"ל.
 29. מוהר"ר יצחק קוב'ו (הראשון) זצוק"ל.
 30. מוהר"ר יעקב קוב'ו (הרביעי) זצוק"ל.
 31. מוהר"ר יעקב קוב'ו (החמישי) זצוק"ל.
 32. מוהר"ר רפאל חיים אברהם קוב'ו (השלישי) זצוק"ל.
 33. מוהר"ר רפאל חזקיה יוסף המ' בכור קוב'ו (השישי) זצוק"ל.
 34. מוהר"ר חנניה קוב'ו (השני) זצוק"ל.
 35. מוהר"ר ברוך קוב'ו זצוק"ל.
 36. מוהר"ר יוסף קוב'ו (השביעי) זצוק"ל.
 37. מוהר"ר יוסף קוב'ו (השמיני) זצוק"ל.
 38. מוהר"ר אברהם המ' רבינו קוב'ו (הרביעי) זצוק"ל.
 39. מוהר"ר אברהם המ' בכור קוב'ו (החמישי) זצוק"ל.
 40. מוהר"ר אברהם קוב'ו (השישי) זצוק"ל.
 41. מוהר"ר רפאל אשר קובו זצוק"ל.
 42. מוהר"ר יצחק קוב'ו (השלישי) זצוק"ל.
 43. מוהר"ר יהודה קוב'ו (השישי) זצוק"ל.
 44. מוהר"ר יצחק קוב'ו (השני) זצוק"ל. ה"ראשון לציון" 
 45. מוהר"ר יעקב קוב'ו (השביעי) זצוק"ל.
 46. מוהר"ר יעקב קוב'ו (השביעי) זצוק"ל.
 47. מוהר"ר יעקב קוב'ו (השמיני) זצוק"ל.
 48. מוהר"ר חיים יוסף קוב'ו זצוק"ל.
 49. מוהר"ר חנניה קובו (השלישי) זצוק"ל.
 50. הרב מירקאדו יוסף קוב'ו זצוק"ל.
 51. הרבנית שמחה קוב'ו זצוק"ל.
 52. הרב אברהם יצחק קוב'ו ז"ל.
 53. הרב משה נפתלי קוב'ו ז"ל.
 54. הרב משה ישראל קוב'ו ז"ל.    

testimonials

 תודה מקרב לב על אשר הואלתם להעביר לנו שני עותקים האחד להיכל שלמה, המרכז למורשת היהדות...

משה מושקוביץ

 

...

יוסי גיטלמן

שלום רב,

קיבלתי בתודה את משלוח הספר "משפחת קובו רבניה וגביריה"

אשמח לקרוא...

פרופסור מנחם בן ששון

Translate To: